AIRPOLE SERIES

AIRPOLE SERIES 1

Kale-SHVLS

Airpole Series

Mẫu Airpole trông giống một chiếc ô, với ý tưởng thiết kế dựa trên mẫu Engine, tăng khả năng ứng dụng.
Sản phẩm có thể được tùy biến theo yêu cầu của người dùng, hài hòa với không gian xung quanh, cá tính, sang trọng và hiện đại.

Công nghệ thành phần chính

công nghệ

thông số kỹ thuật

AIRPOLE SERIES 6

DIAMOND SERIES(4.2m)

Thương hiệu: KALE
Kích thước:14ft(4.2m)
Model:SHVLS-L8BAA42
Lưu lượng khí: 3730m³/phút
Tốc độ tối đa 76 vòng/phút
Trọng lượng quạt:
Công suất:0.41Kw
Dòng đầy tải:2,0Amps/220V
Độ ồn:43dB(A)

AIRPOLE SERIES 7

DIAMOND SERIES(3.6m)

Thương hiệu: KALE
Kích thước:12ft(3.6m)
Model:SHVLS-L8BAA36
Lưu lượng khí: 3010m³/phút
Tốc độ tối đa 90 vòng/phút
Trọng lượng quạt:
Công suất:0.4Kw
Dòng đầy tải:2,0Amps/220V
Độ ồn:41dB(A)

AIRPOLE SERIES 8

DIAMOND SERIES(3.0m)

Thương hiệu: KALE
Kích thước:10ft(3.0m)
Model:SHVLS-L8BAA30
Lưu lượng khí: 2380m³/phút
Tốc độ tối đa 100 vòng/phút
Trọng lượng quạt:
Công suất:0.3Kw
Dòng đầy tải:2,0Amps/220V
Độ ồn:43dB(A)

AIRPOLE SERIES 9

DIAMOND SERIES(2.4m)

Thương hiệu: KALE
Kích thước:8ft(2.4m)
Model:SHVLS-L8BAA24
Lưu lượng khí: 1490m³/phút
Tốc độ tối đa 120 vòng/phút
Trọng lượng quạt:
Công suất:0.15Kw
Dòng đầy tải:2,0Amps/220V
Độ ồn:42dB(A)

ứng dụng

AIRPOLE SERIES 10
AIRPOLE SERIES 11
AIRPOLE SERIES 12
AIRPOLE SERIES 13
AIRPOLE SERIES 14
AIRPOLE SERIES 15